Publicerad 2008-06-10

Mälardalens Grisföretagare

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 2002 och 2015)


Ordförande Petter Kjellerby, Vissgärde 76, 755 91 Uppsala. Tel 018-39 83 20, 070-543 62 61

E-post: petter.kjellerby@telia.com


Sekreterare Christer Hylander, Simtuna Strömnäs Gård 5, 725 96 Västerås, Tel 0171-44 33 53, 073-183 69 48

E-post: christer.hylander@c.lrf.se