Publicerad 2004-09-13

VÄGRA FÖRSKOTTSGRISAR

Ilskan kvarstår för det dåliga priset i Sverige även om det har gått upp lite.

Om man studerar prisbilden inom EU-25 på förvaltningskommitteén möte för griskött 15 Juli (nästa sammanträde 14 sept) ser det ut på följande sätt:

I topp:
Litauen 1,82 euro/kg
Spanien 1,77
UK 1,62
Grekland 1,62
Italien 1,58
Tyskland 1,56
Österrike 1,54
Frankrike 1,50
Slovakien 1,48
Belgien 1,47
Ungern 1,47
Polen 1,44
Tjeckien 1,41
Holland 1,39
Estland 1,37
Slovenien 1,31
Lettland 1,29

Snitt 1,51

I botten:
Sverige 1,29
Finland 1,26

Danmark, Irland, Portugal ingen uppgift men vi vet att dom ligger högre.

Sverige ligger på näst sista plats tillsammans med Lettland. OK, Finland har sämst men där har grisproducenten sina bidrag från finska staten med c:a 3:-/kg. Samtliga nya EU-länder har högre pris än de svenska. Litauen högst med 1,82.

Överallt rapporteras nu om att det börjar bli brist på griskött. Låt vara att det delvis är beroende på fågelinfluensan i Asien och USAs BSE-fall. De nya länderna i EU efterfrågar allt mer griskött från EU-15. Men priset i Sverige hänger inte med.

Bristen på griskött försöker nu slakterierna i Sverige lösa med att ta in förskott från leverantörerna. Detta är naturligtvis fullständigt vansinnigt och invaggar kunderna att det finns griskött på den svenska marknaden. Nej, låt bli att ta in förskott. Hur skall vi annars få upp priset när köparna inte känner av att tillgången börjar bli begränsad?

Dessutom är producenten så lojal mot slakteriet att han nöjer sig med 25:-/gris för en förskottsgris när det vore mer rimligt med c:a 50 kr om man beaktar alla kostnader.

Vi vill uppmana alla grisuppfödare i Sverige:
1. Vägra leverera förskottsgrisar. Hur skall vi annars få upp priset?
2. Vägra leverera förskottsgrisar eftersom Du får för dålig ersättning för dessa.

Det är nu under hösten vi har chansen att få upp priset. Om vi inte får upp priset under hösten kommer det inte bli lättare under 2005. Det är NU vi har har chansen att få lönsamhet. Missa inte denna möjlighet. Vi inom styrelsen i SGP tror att förskottsgrisar försämrar möjligheterna till höjningar av avräkningspriset.

Styrelsen i SGP
Lars Hultström
Ordf. Sveriges Grisproducenter