Publicerad 2004-11-26

Nätverk och framtidssatsningar

Vid Sveriges Grisproducenters ordförandekonferens samlas representanter för de lokala grisproducentföreningarna, med Skånes Grisproducenter i söder till Norr- och Västerbottens Svinodlarförening i norr, totalt 22 lokala föreningar.

På dagordningen i Mullsjö den 18 november stod allehanda för grisproducenten viktiga frågor. Verksamhetsledare Margareta Åberg-Andersson informerade om nuläget i kampanjen Min Mat och man hade också besök av representanter från slakten.

Eftermiddagspasset under ordförandekonferensen ägnades åt utvärdering av 17 november med fokus på vad som bör hända framåt för att ta vara på den lyckade satsningen på Grisföretagarnas dag. Av detta skäl hade Henry Bäckström från LRF bjudits in och Henry tryckte på vikten av att man hittar varandra (Sveriges Grisproducenter och LRF) på det lokala och regionala planet.
- Det har visat sig att regionala nätverk och arbetsvägar fungerar väl, sa Henry.

Det finns också erfarenheter att ta tillvara från nötköttssidan, med bland annat modeller för finansiering av projekt. På grissidan har man rullat igång på ett fint sätt i Skaraborg, Skaraborgs Grisproducenter har tidigare i denna tidning informerat om pågående projekt Lönsam grisproduktion. Skånes Grisproducenter är också på hugget, och styrelsen med Håkan Magnusson i spetsen ser över vad de kan göra för att öka lönsamheten för grisproducenterna.
- Vi tar emot den utsträckta hand som nätverksarbetet och LRF erbjuder. Det som krävs för att vi ska få en utveckling av skånsk grisproduktion är givetvis god lönsamhet. Men i Skånes Grisproducenter säger vi också uttryckligen att vi vill få igång en tillväxt, vi ska sätta upp rimliga mål och hoppas kunna diskutera framtidsmöjligheterna på möten och i seminarier. Vi tänker återta positionen som bästa tillväxtregion för svensk grisproduktion, säger den framåtsyftande skåneordföranden och han sticker därmed ut hakan, åtminstone lite grand, med tanke på alla de tillväxtprojekt som genom åren har lagts fram.

Men Skånes Grisproducenter framhåller vikten av lönsamhet och man vill ta vara på och ligga i täten på den landsomfattande budkavle för lönsam grisproduktion som nu kan skönjas i samarbetet mellan LRF och Sveriges Grisproducenter.