Publicerad 2005-01-10

Med full kraft efter Elmia 17 november
Skånerutan

Från en mycket mörk (vädermässigt) decemberdag i SKÅNE kommer här lite information om, förhoppningsvis mycket ljusare tider. Gäller det även grisproduktionen? Ja, vi både tror och hoppas det!

Som vi nämnde på Ordförandekonferensen har vi i Skånes Grisproducenter tagit till oss 'Elmiakickoffen' med full kraft. Allteftersom arbetet fortskrider blir vi mer och mer konkreta i våra syften och mål. Vilket också var vår ambition!

Vårt första möte efter Elmia 17 november hade vi den 9 december i Eslöv och mötet besöktes av cirka 60 personer. Helt ok antal, för vi fick en bra diskussion.
Där var bland annat Björn Lager, Handelsakademien, som inspirerade oss på ett trevligt sätt. Han sa t ex: Tänk i nya banor och kasta Nej-häftet. Nej-häftet innehöll påståenden som: 'Vad ska grannen säga', 'Det får mogna fram', 'Det har aldrig gått', 'Var 75% säker, inte mer - sen kör vi'. Det sista har jag tidigare hört från en viss VD (PR) i ett annat sammanhang.

Goda exempel
Därefter hade vi två GODA EXEMPEL: Erik Hermelin, Dalby Hill. Erik har på några få år (4-5) expanderat från 0 till 18 000 slaktsvin och 8 000 smågrisar via köp/renovering av gamla byggnader på ägda och arrenderade fastigheter. Han berättade om sin väg fram till idag och visade en verklig entreprenörsanda.

Sedan kom Mattias Espert - presumtiv smågrisproducent som berättade om sina erfarenheter och planer. Han började med att påstå att han inte kunde mycket! Men sen fick vi höra hur mycket kunskap och energi som behövs i denna mycket stora process, att göra sin första och största satsning i livet.
Båda gjorde en KANONINSATS!

Före avslutande paneldebatt kom Per Hansson från Landshypotek Skåne och berättade om sin syn på tillväxtens betydelse. Jag fastnade för hans koppling/sanning att tillväxt drar till sig både innovatörer och finansiärer.

Dags igen den 26 januari
Nästa konferens på agendan blir den 26 januari också den i Eslöv (inbjudan kommer i mellandagarna till er i Skåne).

Vi ändrar då lite inriktning och vänder oss (uppsökande) också särskilt till Spec. Växtodlare för att peka på deras eventuella möjligheter att ge sig in i vår bransch. Här kommer Foderindustrin, Slakten och Banken att vara representerade. De ska tala om sin tro på värdet att förädla spannmålen själv i framtiden. Hur ser den framtida producenten ut? Var kommer råvaran ifrån? Hur finansierar den framtida producenten sig? Hur gör man i övriga EU?

Och före paneldebatt kommer ånyo två Goda exempel att tala om sina erfarenheter. Denna gång är det två exempel på hur en grisproducent och en växtodlare kan alliera sig.

Och sen den 16 februari
Vår avslutande runda för vintern blir den 16 februari på Alnarp. Då satsar vi på stormöte och årsmöte i samma veva. Dit kommer 'potentater' som Lars Hultström, SGP, Klas Eklund, SEB, Sten Andersson, Svenska Foder, Christer Eriksson, Lantmännen och Peter Rasztar, Swedish Meats. Dessutom har vi lite underhållande överraskningar att erbjuda. Denna dag sträcker sig från lunch till middag. Här får även företagen möjlighet att vara med i vår monterutställning.

Tydligt mål: 10 000 nya platser
När jag i början sa att vi blir alltmer konkreta menade jag att vi måste ha ganska tydliga mål när vi gör sådana här insatser. Vi har satt upp det tydliga målet att vi måste få till stånd åtminstone 10 000 nya slaktsvinsplatser i Skåne på 2-4 år. Det är lätt att säga. Man kan ju bara be slakten att betala så fixar det sig. Det är visserligen sant men om vi inte har tillit till våra företagsledningar och dess styrelser så kan vi ju stånga oss blodiga på fel saker och argument. Vår förening måste ju förutom att påpeka slaktens göromål lägga mycket mer kraft på de möjligheter som trots allt finns hos oss i primärledet. För i det ledet är det vi som är spetskompetensen och de 'GODA EXEMPLEN' för nästa generation.

Branschråd i Skåne
Därför har vi i samklang med denna 'offensiv' också tagit initiativ till ett branschråd här i Skåne där alla viktiga spelare är med för att kunna påverka den fortsatta processen. Vi har här även tagit med Skånes Spannmålsodlare med stort intresse.

Det är möjligt att vi i framtiden får 'äta upp de 10 000 platserna' men vi har i alla fall lagt ribban

* Den som tror att den kan får förmodligen rätt!
* Det får även den som tror att den inte kan!
* Vi måste tro att vi kan!

Väl Mött!
Håkan Magnusson
för styrelsen i Skånes Grisproducenter

Intresserade av kursen 26 januari kan anmäla sig senast 5 januari hos Conny Näsström, LRF, tel 0413-55 90 05, fax 0413-55 90 20 eller e-post: conny.nasstrom@lrf.se