Publicerad 2005-03-01

Behöver vi Lobba?

De senaste årens problem i grisbranschen visar att det finns uppenbara behov av att vi måste försöka bevaka och påverka grisbranschens frågor på ett bättre sätt än tidigare. Slakten har skickat en mycket tydlig signal till oss, att Sveriges Grisproducenter måste ta en mycket aktiv roll i denna process. För detta krävs ekonomi och personella resurser och det är dessutom ett mycket långsiktigt arbete att påverka myndigheter och politiker. Fr o m 1 mars får vi, med benäget bistånd från LRF, möjlighet att utöka verksamhetsledarens insatser för Sveriges Grisproducenter. Min förhoppning är nu att vi skall kunna intensifiera arbetet och då främst riktat mot politiker och myndigheter. Här finns många påverkansmöjligheter och flera felaktigheter och missuppfattningar behöver rättas till.

Vårt arbete har hittills inriktat sig på att lyfta grisproduktionens frågor inom näringen och här har vi lyckats. Min uppfattning är att det nu pratas grisar på alla nivåer, särskilt inom LRF. 17 Novembermötet på Elmia blev början på en våg som jag hoppas vi får surfa på länge. Lokalt/regionalt sker det nu många möten och aktiviteter för grisuppfödarna. Det är positivt med rapporter från alla dessa sammankomster och nu måste vi ta nya tag i vårt fortsatta arbete. Ett bra exempel på att det går att påverka är det arbete som gjordes i fosforfrågan (se sidan 8 m fl). Här lyckades vi tillsammans med övriga remissinstanser, främst LRF, att mildra den ekonomiska effekten för grisproducenten och då utan negativ miljöpåverkan. Vi måste tro, att det går att påverka och det är absolut nödvändigt att vi ökar vårt lobbyarbete för att vi skall kunna ha en livskraftig grisproduktion i framtiden.

Vi skall under resten av året ta upp frågeställningar för att höja intäkterna och sänka kostnaderna för grisproducenten. Det går mot en harmonisering av EU-reglerna och på sikt kommer vi att få allt mer likartade kostnader inom EU. Vår roll är att försöka driva på processen så att detta går så fort som möjligt, under tiden får vi försöka överleva. Vi har inom branschen en del självpåtagna regler där det är svårt att kommunicera budskapet till konsumenten. Vi kommer dessutom att ifrågasätta alla kostnader som vi inte får ut ett mervärde för.

Sveriges Grisproducenters styrelse hoppas på förstående från grisproducenterna och slakten för att det behövs ekonomiska resurser att bedriva detta arbete. Övriga branscher har löst detta på ett annorlunda sätt. Svensk Mjölk, Svenska Ägg och Svensk Fågel är alla branschorganisationer där både industrin och producenterna är med. När det gäller kött har industrin sin egen branschorganisation (Kött- och Charkföretagen) där uppfödarna inte är med, utan producenterna har sina egna fristående organisationer på gott och ont. Det är uppenbart att det gäller andra spelregler för oss jämfört med övriga. Nu har vi de förutsättningarna vi har och det är bara att försöka göra det bästa av situationen.

Lars Hultström
Ordförande Sveriges Grisproducenter