Publicerad 2007-08-15

Näringens remissvar: 'Behåll distriktsveterinärerna'

Sveriges Grisproducenter stödjer LRF:s yttrande (Dnr 2007/3629) angående Veterinärutredningen (SOU 2007:24). Av remissvaret framgår att det svenska lantbruket ställer sig tveksam till privatisering av hela den nuvarande distriktsveterinärorganisationen.

- Vi är mycket tveksamma till om det gått att rekrytera tillräckligt många privata veterinärer tillräckligt snabbt och få dem att samarbeta lika bra. Det är ett av de tyngsta skälen till att LRF motsätter sig en privatisering. Men vi är samtidigt inte helt nöjda med den nuvarande situationen, utan förändringar måste ske.
Det säger Sten-Olof Dimander, djurhälsoansvarig på LRF i ett pressmeddelande från LRF den 14 augusti 2007 om Veterinärutredningens förslag.

Den statliga utredaren Bo Jonsson föreslår att staten går ur 'den veterinära marknaden' genom att inte längre vara huvudman för landets distriktsveternärer. Istället förslår utredningen att dessa veterinär privatiseras.

LRF, liksom Sveriges Grisproducenter med flera lantbruksorganisationer, anser att utredaren tagit för lätt på privatiseringens konsekvenser för smittskyddet och djurskyddet, främst i glesbygd eftersom man bedömer att rekryteringen av kompetenta veterinärer är som svårast att klara där.

En viktig faktor som diskuterats inom animalieproduktionen är beredskapen vid allvarliga sjukdomsutbrott som kräver omedelbara insatser från stat och näring.
- För att klara jourberedskapen krävs veterinärservice dygnet runt, landet runt. Djurskyddet tror vi blir svårt att klara i djurglesa områden om alla distriktsveterinärer privatiseras, befarar Sten-Olof Dimander.

Vid utbrottet av PRRS i Sverige sommaren 2007 (för första gången), fick dagens organisation av veterinärer tillfälle att snabbt agera i samarbete med staten och grisbranschen.
PRRS-utbrottet konstaterades vid ett veckoslut i semestertider, men redan samma helg kunde Svenska Djurhälsovården och distriktsveterinärerna utföra viktiga provtagningar och inleda smittspårning på gårdarna. En månad efter utbrottet är det visserligen för tidigt att helt blåsa faran över, men mycket tyder på att Sverige tack vare sin nuvarande veterinärorganisation med tydliga ansvar och roller för staten och näringen lyckats utrota PRRS, skriver LRF i sitt pressmeddelande.

Allmänt känt sedan tidigare är att framför allt fjäderfäsidan anser att kompetensen när det gäller veterinära frågor är bristfällig hos många i dag verksamma veterinärer.

Nedan länk till LRFs missiv med det gemensamma remissvaret på Veterinärutredningen från det svenska lantbruket.

LRFs missiv angående Veterinärutredningen

Mer information också på www.lrf.se.
Artikeln ovan publiceras också i Svensk Gris med knorr nr 8-2007.