Publicerad -


Ingemar Olsson, ordförande
Adress: Alkvetterns herrgård, 691 91 Karlskoga
Tel: 070-626 00 84
E-post: alkvetterns.herrgard@bredband.net

Mattias Espert, vice ordförande
Adress: Kvarnlyckans gård, 231 99 Klagstorp
Tel: 070-658 12 21
E-post: espert@kvarnlyckan.net  

Johan Eriksson, ledamot.
medlemskontakt, hemsida.
Mycklinge 8, 725 95 Västerås
Tel: 070-646 40 66
E-post: johan@mycklinge.se

Hans Carlsson, ledamot. sek stiftelsen
Adress: Skräddaregård, 305 77 Getinge
Tel: 0708-55 01 05
E-post:
hans.skraddaregard@gmail.com 
 

Katarina Rydén
Öndal
590 98 Edsbruk
tel:070 846 63 43
E-post: rydberga@telia.com 

Lena Nylöf- Svantesson

Tel: 070 898 49 27
Epost :torpalantbruk@live.se  

 

 

 

Valberedning

E-post och telefon nummer till ledamöter i valberedning för Sveriges Grisföretagare:

Sammankallande:

Håkan Wahlstedt
Adress: Hidinge gård, 716 92 Fjugesta
Tel: 070-585 68 58
E-post:
w@hidingegard.se

Ledamöter

 

Yvonne Wretemark
Adress: Arnebo Östergård
585 96 Linköping
Tel: 0730-58 12 08
E-post:ywretemark@gmail.com

Jeanette Blackert
Vistena Askegård
596 92 Skänninge
Tel 070-672 82 22
E-post: jeanette@blackert.se

 

Håkan Svensson
Adress: Ramsåsa 17, Solvalla
273 97 Tomelilla
Tel: 0708-38 50 31
E-post: hakan_solvalla@hotmail.com

 

Inge Jonsson
Adress: Önum Ek 7, 534 91 Vara
Tel: 070-541 04 32
E-post:
inge_jonsson@yahoo.se

 

Karl-Erik Andersson
Byn 427, 820 77 Gnarp
Tel 070-6741005
E-post:
klas-erik@telia.com

 

 

Från livdjurssektionen:
Ronny Hammar
Adress: Karlaby nygård, 272 93 Tommarp
Tel: 0414-202 37
E-post:
ronny.hammar@tommarp.nu