Publicerad 2009-07-24

Information till grisproducenter om influensa A(H1N1) (f.d. svininfluensa)

Information från LRF och Sveriges Grisföretagare den 23 juli 2009. Kompletterad den 3 augusti 2009.

Som grisproducent kan du komma att få frågor om influensa A(H1N1), dels på grund av det envisa namnet (”svininfluensa”), dels för att grisar kan smittas.

Läget i Sverige i dag
Myndigheterna försöker inte längre att begränsa smittspridningen utan i stället tar man hand om personer i riskgrupperna; de som kan bli allvarligt sjuka eller dö vid smitta.

Kan grisar få A(H1N1)?
I dagsläget finns inga konstaterade fall av A(H1N1) på gris i Europa. Två fall av smitta har förekommit, ett i Kanada och ett i Argentina. I båda fallen har grisarna troligen smittats av människa. Grisarna fick lindriga symptom.

Kan grisar smitta människor?
Smittspridningen mellan människor är den avgjort största risken. Skulle svinpopulationen också drabbas kan detta eventuellt utgöra en risk för personer som har nära kontakt med infekterade grisar. Mer information om detta finns på SVAs hemsida, www.sva.se. För allmänheten torde denna risk vara försumbar.

Vad gäller för mig som jobbar med grisar?
Som alltid ska personer med influensasymptom undvika kontakt med grisar. När vaccin kommer att finnas tillgängligt är det viktigt att vaccinera sig och LRF och Sveriges Grisföretagare rekommenderar starkt att alla som jobbar med grisar vaccinerar sig när tillfälle ges. Landstingen/regionerna kommer att gå ut med information om hur vaccinering kommer att ske.

Kan A(H1N1) smitta via konsumtion av griskött?
Nej, det finns ingen risk med att äta griskkött. A(H1N1) 2009 är en smitta som går mellan människor. Viruset återfinns endast i luftvägarna och det är ingen risk att konsumera griskött även i länder där man funnit smitta på djur.

När kommer vaccineringen att börja?
Någon gång i slutet av september eller början av oktober räknar man med att sätta igång att vaccinera befolkningen. Mer information om detta finns på Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se.

Kommer grisproducenter att prioriteras för vaccinering?
Sverige har beställt vaccin så att det ska räcka till alla och därför sker inga omfattande prioriteringar. Detta innebär att grisproducenter inte kommer att kallas särskilt utan de får ta del av sitt landstings vaccinationskampanj som alla andra.

Vilka ansvarar?
Frågan om prioritering av vaccin och vaccinering hanteras av socialstyrelsen. När det gäller smittspridning till grisar hanteras detta av Jordbruksverket i samarbete med SVA och Svenska Djurhälsovården.

Vad gör LRF och Sveriges Grisföretagare?
LRF och Sveriges Grisföretagare har löpande kontakter med alla berörda myndigheter och andra organisationer. Regionalt tas kontakter med länsveterinärer och därigenom även smittskyddsläkare för att följa läget.

Hur ska jag skydda mina grisar?
Som nämnts ovan ska personer med influensasymptom undvika kontakt med grisar. Med tanke på att personer med A(H1N1) kan bära viruset symptomlöst eller med endast milda symptom bör inte skolklasser och andra större grupper släppas in i grisstallarna. Ju färre ovaccinerade besökare i stallarna dess bättre. Om den som arbetar med grisarna får influensasymptom bör en ersättare anlitas. De som arbetar med grisar ska vaccinera sig så snart tillfälle erbjuds.

När kan jag misstänka att mina grisar fått A(H1N1)?
Tecken på A(H1N1) är feber, foderleda och symtom från luftvägarna. Visar grisarna dessa symptom så ta kontakt din besättnings djurhälso- eller besättningsveterinär för provtagning.

Vad händer om mina grisar får A(H1N1)?
Det viktiga är att i detta läge hindra smittspridning mellan besättningar. Detta kan för en drabbad besättning komma att innebära att grisar inte får säljas till liv och att smågrisförmedling förhindras så länge viruset finns kvar  i besättningen. Slakten torde inte bli berörd.

Finns det någon risk att smitta idisslare?
Nej, idisslare blir inte smittade.


Mer information
Jordbruksverket
SVA
Socialstyrelsen