Publicerad 2009-08-27

Det ÄR skillnad på att vara gris i Sverige eller på annat håll

I Svensk Gris med knorr presenteras en tabell över djurskyddet i Sverige, Danmark, EU och för den så kallade Englandsgrisen vilken produceras i Danmark.

För svensk del finns följande noterat som en sammanfattning:
Fixering av grisar är förbjudet. Skyddsgrind får endast användas under smågrisarnas första levnadsdagar under särskilda förutsättningar (lagtext på s 21). Halm används till alla svenska grisar, ofta i riklig mängd. Svanskupering är förbjudet. Helspalt är förbjudet, t ex ska den digivande suggan ha minst 3m2 fast golv. Avvänjning av smågrisen tidigast vid 28 dagar. Grisarna har större utrymmen i Sverige, suggan har cirka 50 procent mer utrymme än EU-suggan och den svenska slaktgrisen cirka 30 procent mer.
Djuromsorgstabell för grisproduktion i Sverige, Danmark, EU samt den s k Englandsgrisen.

Läs även om Danmark, EU och Englandsgrisen samt hela tabellen i denna pdf:
Djuromsorgstabell (.pdf)

Läs mer i tidningen Svensk Gris med knorr:
Intervju med verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson