Publicerad 2014-11-06

PRESSMEDDELANDE 2014-11-05

Djurproducentföreningarna nya delägare i Svenska Köttföretagens rådgivningsbolag – för bättre lönsamhet hos svenska djurproducenter

Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet går in som delägare och styrelsereprentanter i det nya rådgivningsbolag* som bildas under branschorganisationen Svenska Köttföretagen. Syftet är att skapa lönsamhet och ökad tillväxt hos svenska djurproducenter.

Svensk köttproduktion har senaste tioårsperioden haft en negativ utveckling vilket riskerar både arbetstillfällen, våra öppna landskap och tillgången på goda svenska köttprodukter i butik. En negativ trend som landets djurproducentföreningar vill se ett slut på.

- Som delägare och representanter i styrelsen vill vi vara en aktiv part i utvecklingen av det nya rådgivningsbolag som skapas inom branschorganisationen Svenska Köttföretagen. Syftet är att åter skapa lönsamhet och långsiktig tillväxt för våra svenska djurproducenter, säger Jan Forssell, Sveriges Nötköttsproducenter.

Vd för det nya rådgivningsbolaget inom Svenska Köttföretagen är Sten-Olof Dimander. Verksamheten kommer att bedrivas med nationell täckning där medarbetarnas placeringsorter anpassas så att verksamheten blir så effektiv som möjligt. Bolagets säte är i Kalmar.

- Med det nya rådgivningsbolaget vill vi uppnå en samlad och koordinerad kompetens-, kunskaps-, och rådgivningsplattform för köttproduktion av gris, lamm och nöt i Sverige, förklarar Magnus Jönsson, Svenska Fåravelsförbundet.

Den nybildade branschorganisationen Svenska Köttföretagen har till huvudsaklig uppgift att skapa tillväxt och lönsamhet för svenska djurproducenter och köttföretag, men även bygga kunskap om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med den djuruppfödning som sker i Sverige. För att lyckas krävs spetskompetens inom genetik, rådgivning och djurhälsa till landets djurproducenter. Något som ska utvecklas tillsammans med personal från Svenska Pig, Taurus och Svenska Djurhälsovården, som kommer ingå i det nya rådgivningsbolaget, i nära samarbete med svenska samarbetspartners, universitet/forskare och internationella nätverk.

- Med Svenska Köttföretagen får vi möjlighet att åter utveckla en stark svensk köttproduktion. En verksamhet där våra intressen kraftsamlas ända från konsument till producent. Äntligen får de svenska djurproducenterna tillgång till en samlad expertis inom genetik, rådgivning och djurhälsa vilket kommer vara positivt för den framtida lönsamheten på gårdarna, säger Ingmar Olsson, Sveriges Grisproducenter.


För mer information kontakta:

Ingmar Olsson, Sveriges Grisföretagare, tfn: 070-626 00 84
Jan Forssell, Sveriges Nötköttsproducenter, tfn: 0707-50 60 39
Magnus Jönsson, Svenska Fåravelsförbundet, tfn: 0705-79 84 18

Svenska Köttföretagen:
Hans Agné, VD, tfn: 0705-48 30 01
Hans-Åke Hammarström, styrelseordförande, tfn: 0705-58 15 60
Sten-Olof Dimander, VD nya rådgivningsbolaget*, tfn: 0702-62 32 57

* Namnet på det nya rådgivningsbolaget är ännu ej beslutat utan enbart ett arbetsnamn under uppstartsprocessen