Publicerad 2014-12-02

Till Dig som arbetar med grisar

Vi vill veta mer om svartskorv och infektioner i mellanörat på grisar!

Hej!
Vi skulle vilja be dig om hjälp genom att gå in på länken och svara på enkäten med frågor om svartskorv, en hudinfektion och mellanöreinfektioner som också brukar kallas ”head-tilt” därför att grisarna går med huvudet på sned.

Genom att följa länken nedan kommer du till en webb-enkät där du besvarar ett tjugotal frågor. Enkäten är anonym så information om dina svar eller din besättning kan inte spridas vidare.

Målet är att era enkätsvar ska bidra till en förbättrad rådgivning så att grisar med svartskorv och mellanöreinfektion kan ges en optimal behandling. Resultaten kommer att publiceras i Djurhälsonytt och Grisföretagaren.

Undersökningen görs inom ramen för Svarmpat, ett projekt i samarbete mellan Svenska Djurhälsovården och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Syftet med Svarmpat är att ta fram och förmedla kunskap om ansvarsfull användning av antibiotika till lantbrukets djur. Inom Svarmpat görs också andra undersökningar med avsikt att öka kunskapen om hur antibiotika bäst används samt övervakning av sjukdomsframkallande bakteriers känslighet mot antibiotika.

Länk till webbenkäten: https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=979455&Pwd=15538866

Tack på förhand för din medverkan


Maria Lindberg
Svenska Djurhälsovården

Björn Bengtsson
Statens veterinärmedicinska anstalt