Publicerad 2015-02-12

Protokoll från stämman 2014

Nu finns protokollet från stämman i Uddevalla 2014 tillgängligt på webben.
Läs protokollet i länken. Stämmoprotokoll 2014 (3685 kb, .pdf)

Bilaga 2 Motion med svar angående hemsida till årsmötesprotokollet (55 kb, pdf)

Bilaga1 till årsmötesprotokollet Motion angående inormation (53 kb, pdf)