Publicerad 2015-08-12
Exceptionell Råvara
Projektet Exceptionell Råvara har gått in i en ny fas och bildat en ideell förening. Exceptionell Råvara är ett initiativ med syfte att utöka kontakterna mellan kockar och bönder i Sverige, och därigenom utveckla svensk råvara av högsta kvalitet för livsmedelsmarknaden. Finansiärer till utvecklingen av Exceptionell Råvara är LRF, Martin & Servera och Svenskt Kött. Och har tidigare fått ekonomiskt stöd av Jordbruksverket och Visit Sweden.

Läs mer här Utvecklingsmöte Gris
Utveckla nöt-, gris eller fågelråvara tillsammans med Sveriges bästa kockar?
Vi välkomnar producenter som vill utveckla högkvalitativa produkter till ett utvecklingsmöte. Mötet sker i öppen dialog mellan Sveriges toppkockar och deltagande bönder.

Kontakt
Auni Hamberg, Projektledare Årets Kock/Exceptionell råvara
Telefon: 08-787 54 25 
E-post: auni.hamberg@lrf.se