Publicerad 2015-08-21
Läs mer om situationen nedan
Förvärrad situation i Baltikum (95 kb, pdf)

Info från SVA