Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2015-06-02 Förnyat förtroende inom Sveriges Grisföretagare
På branschorganisationen Sveriges Grisföretagares årsstämma gavs idag styrelsen förnyat förtroende att sitta kvar på sina poster även fortsättningsvis.
2015-06-01 Ytterligare minskning av antibiotikaanvändning till djur i Sverige 2014
Ny statistik för 2014 från SJV
2015-05-22 Slutrapport av projekt finansierat av Stiftelsen Svensk Svinforskning
Projekttitel: Spädgrisdiarré - Ett nygammalt och allvarligt problem i moderna grisbesättningar.
2015-05-22 Grisföretagardagen 2015
400 grisföretagare och andra aktiva i grisbranschen samlas onsdag den 18 november 2015 på ELMIA kongresshall i Jönköping för att delta i den vartannat år återkommande Grisföretagardagen.
2015-05-21 Kommentar från Svenkt Kötts ordförande till artikel i Land Lantbruk om en bredare ursprungsmärkning!
Idag pågår det diskussioner om breddad ursprungsmärkning och i en artikel i Land Lantbruk framgår det att Arla i nuläget ställer sig utanför men Svenskt Kött kommer att lägga in sitt märke i det nya märket. Svenskt Kött är fortfarande generellt positiva till breddad ursprungsmärkning men att säga att vi redan beslutat att vi kommer att ingå är att föregå pågående process. Torbjörn Lithell Ordförande Svenskt Kött
2015-04-20 Rapport Copa Cogeca PIG Meat och Civila dialogmötet 13-14 april 2015
2015-03-31 Pressmeddelande angående omsorgsprogrammet
2015-03-30 Pressträff kring Djuromsrogsprogrammet den 30 mars
2015-02-17 Omsorgsprogrammet debatteras i SvT Debatt
Se debatten
2015-02-16 Omsorgsprogrammet i interpellationsdebatt
Den 13 februari debatterades omsorgsprogrammet i riksdagen, efter en interpellation skriven av Jens Holm (V).
2015-02-12 Protokoll från stämman 2014
Nu finns protokollet från stämman i Uddevalla 2014 tillgängligt.
2015-02-03 Debatt: Att värna den svenska smågrisens överlevnad och välfärd är en skyldighet!
När jag tillträdde som ordförande i Sveriges Grisföretagare för cirka 3,5 år sedan var den första frågan som jag fick av en reporter på Kvällsöppet ”Hur kan Sverige med världens bästa djuromsorg acceptera att så många smågrisar dör under sina första levnadsdagar?”. En berättigad fråga som jag fullt och fast håller med om. Så klart kan vi i dagens Sverige inte acceptera att smågrisar dör i onödan för att de blir klämskadade, inte hittar värmelampan eller suggans spenar. Att fokusera på att värna den svenska smågrisens överlevnad är en skyldighet ur ett djurvälfärdsperspektiv men också ur ett hållbarhetsperspektiv.
2015-02-02 Mer om omsorgsprogrammet i radio
2015-01-30 09:55:00 Sten-Olof Dimander har gått bort
Sten-Olof Dimander har hastigt avlidit. Sten-Olof har varit vd för Svenska Djurhälsovården sedan 2010 och utsågs i höstas till vd i det nya rådgivningsbolag som ska bildas inom Svenska Köttföretagen.
2015-01-30 09:50:00 Omsorgsprogrammet i radio
Under morgonen har förslaget till omsorgsprogram och den tillhörande pilotstudien diskuterats i flera inslag i Sveriges radio.
2015-01-29 Handlingsplan gris
2014-12-29 Mul- och klövsjuka breder ut sig i Sydkorea
Den tredje december upptäcktes ett fall av mul- och klövsjuka i Sydkorea. Sedan dess har antalet besättningar med konstaterad smitta ökat, och i skrivande stund är antalet uppe i 13 stycken.
2014-12-23 Djurvälfärdsprofil på amerikanskt café
Den amerikanska cafékedjan Panera Bread strävar efter att använda griskött som kommer från grisar som fötts upp utan antibiotika.
2014-12-23 Nytt år och ny adress
Sveriges Grisföretagare har från och med 15 december bytt adress. Kansli, fakturering och bokföring flyttar till Fyrklövern i Västerås
2014-12-19 Fokus på kastrering i radio
De senaste dagarna har det varit flera inslag i Sveriges Radio om kirurgiskt kastrering, lokalbedövning, och immunokastration. Lyssna på några av inslagen i länkarna:
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »